İKİNCİ SAYFA
"; echo "Yaşınız= ".$yas; echo "
"; $bozuk_veri = "%C7%DDZG%DD"; echo urldecode($bozuk_veri); ?>